ÜHENDUSTEHNOLOOGIA

 

Krah torude ühendamiseks on mitmeid võimalusi.
Üldiselt toodetakse Krah torud koos muhvi ning muhvivastusega, ehk siis toru väljub tehasest nii, et muhv on üks monoliitne osa torust.
 
Elekterkeevisühendus:
Antud ühendus on eelistatuim ühendusmeetod, kuna muudab kogu torustiku ühtseks monoliitseks süsteemiks. Muhvi sisse lisatakse keevistraat. Peale torude ühendamist kuumutatakse keevistraat spetsiaalse keevitusagregaadi abil. Selle tulemusena ühinevad torud kindlalt omavahel. Elekterkeevisühendus on lihtne, kiire ja kindel meetod, mis võimaldab oluliselt lühendada paigaldusaega ning võimaldab paigaldust ka väga kitsaste kaevikute puhul.
 
Kummitihendiühendus:
Krah pakub kummitihendiühendust, kus toru muhvivastuse peale paigaldatakse 2 kummitihendit ning seejärel torud ühendatakse. Antud ühendus ei ole nii kindel, kui on elekterkeevisühendus, kuid rasketes oludes, kus keevitamine on raskendatud (nt. väga kõrge pinnasevesi) on topelt kummitihenditega varustatud Krah torud väga hea valik.
 
Lisaks ülalmainitutele, võimaldab Krah tehnoloogia torud valmistada ka ekstruuderkeevisühenduste ning põkk- ja äärikühendustega.