TORUD

 

Vastavalt kliendi soovile saame toota torusid nii polüeteenist kui ka polüpropeenist. Peamiselt on meie torud valmistatud polüeteenist ning kasutame tootmiseks ainult puhast PE100 materjali. Meie torutootmistehnoloogia põhineb kerimishnoloogial, mille käigus kerime plasti massi ümber kalibreerimistrumli. Tootmistehnoloogia ning seadmed on pärit Saksamaa liinivalmistajalt Krah AG, kelle tootmisliine peetakse kõige arenenuimaks ning mitmekülgseimaks tänasel turul. Krah Pipes OÜ tootmisprogrammi kuuluvad torud läbimõõduga DN/ID300 mm kuni DN/ID3000 mm, pikkusega 1-6 m.

Krah torusid saab kasutada erinevates aplikatsioonides:
     • Joogivee torustikud;
     • Kanalisatsioonitorustikud;
     • Sademeveetorustikud;
     • Teetruubid;
     • Jahutusveetorustikud;
     • Ventilatsioonitorustikud (võimalik tellida spetsiaalse antistaatilise sisepinnaga);
     • Uputatavad torustikud;
     • Vanade trasside ennistamine toru torus meetodil.
 
Krah torusid toodetakse üldiselt teada-tuntud jäikusklassidega SN2, SN4, SN8, SN16. Lisaks võimaldab Krah tehnoloogia toota torusid jäikusega, mis vastab konkreetse objekti eripäradele ning reaalsetele tingimustele (paigaldussügavus, pinnasevee tase, liikluskoormus jms). Antud arvutustehnoloogia on välja töötatud Saksamaa ettevõtte IngSoft GmbH poolt ning on maailmas laialt kasutusel nii plasttorude, kui ka teistest materjalidest toruvalmistajate hulgas (metall, betoon, klaasplast). Arvutuste abil on võimalik puhuti saavutada märkimisväärne sääst torumaterialide hinnas, kuid samaaegselt on võimalik veenduda ka üldiselt kasutatava ringjäikuse (nt. SN8) sobivusest antud projektis.
 
 
    
 
 
Krah Pipes DN/ID600 PE toru ringjäikuse muutused ajas
 
Testid on teostatud eesmärgiga määrata kindlaks ringjäikuse väärtuse muutumist ajas. Laboris läbi viidud katsed näitavad toru ringjäikuse suurenemist poole aasta jooksul peale valmistamist. Katse aluseks on võetud standard ISO 9969:2008 ja mõõdistused on teostatud igakuiselt samades tingimustes ja samadest mõõdistuskohtadest. Kuna katseid on tehtud ühe ja sama katsekehaga siis tuleb arvesse võtta ka igakordseid keha eeldeformatsioone, mis võivad vähesel määral alandada mõõtmistulemust. Allolevalt graafikult on näha ringjäikuse väärtuse suurenemist 9-lt 10-le kN/m², mis tõestab ka Krah tehnoloogia järgi valmistatud PE torude ja teiste kehade suurenevat vastupidavust ajas.