TOETUSED

 

Krah Pipes OÜ viib perioodil 1.02.2019 – 31.07.2020 ellu arendusprojekti nr EU53033 eesmärgiga  arendada unikaalne „outfall“ tootegrupp ning seda toetav tehnoloogia, muuta tõhusamaks ettevõttesiseseid tööprotsesse, tõsta tootmisjõudlust ja töötajate kompetentsi ning  suurendada oma turupositsiooni Kesk-Euroopa turgudel, mille tulemusel  kasvab ettevõtte ekspordivõimekus ja müügitulu. Projekti kaasrahastab EAS ettevõtte arenguprogrammi toetusmeetmest 313 091,45 euroga.