TARKVARA

 

Kliendile parima lahenduse pakkumiseks kasutame Ing Soft GmbH poolt välja töötatud tarkvara maa-aluste torustike ja erinevate šahtide staatiliste arvutuste tegemiseks. 

Tarkvara on loodud juhendi ATV-DVWK-A 127E „Drenaaži- ja kanalisatsioonisüsteemide staatilised arvutused“ (Static Calculation of Drains and Sewers) põhjal ning võimaldab teostada arvutusi lisaks termoplastidele ka betoonist, klaasplastist ja metallist valmistatud torudele. Lisaks juhendile ATV-DVWK-A 127E arvestab tarkvara ka kõikide teiste antud valdkonda reguleerivate Euroopa standarditega.

Maa-aluste torustike arvutamiseks kasutame tarkvara IngSoft EasyPipe, mille kohta võite lähemalt lugeda Ing Soft GmbH kodulehelt aadressil: 

http://www.ingsoft.de/easypipe_en.ingsoft?ActiveID=1300 

Maa-aluste šahtide jms staatiliste arvutuste teostamiseks kasutame programmi IngSoft EasySchacht, mille kohta võite lähemalt lugeda Ing Soft GmbH kodulehelt aadressil: 

http://www.ingsoft.de/easyshaft_en.ingsoft?ActiveID=1299