STANDARDID

 

Enamik olulistest valdkondadest meie elus on standardiseeritud. Selle peamiseks põhjuseks on luua korda toodete ja teenuste turul ning minimeerida tarbijaile ja meid ümbritsevale keskkonnale tekitatava kahju hulk. On ju selge, et kui kõik tootjad ja teenusepakkujad täidavad valdkonda reguleerivates standardites paika pandud norme, siis on võimalik kahju ümbruskonnale minimaalne.

Standarditega on reguleeritud ka termoplastide kasutamine, neist erineva läbimõõduga torude ja toruliidete tootmine, toodangu kontroll ja markeerimine. Selleks, et kliendi jaoks minimeerida erinevate probleemide teket on standarditega paika pandud ka staatiliste arvutuste metoodika, keevisõmbluste tegemise kord ning palju muud. Kahjuks on täna veel paljud valdkonna jaoks olulised standardid nn mitteametlikus kasutuses kuna kohalikud standardid puuduvad ning olemasolevaid rahvusvahelisi standardeid pole jõustatud. Sellesse nimistusse kuuluvad näiteks DIN 2207 (Saksa standard, mis sätestab nõuded plastikeevitusele), ATV-DVWK-A 127E (Saksa standard, mis kehtestab maa-aluste torustike staatiliste arvutuste metoodika) jpm.

Käesolevast sektsioonist leiate mõnede olulisimate standardite seletused, mis reguleerivad termoplastidest torude väljaarvutamist, tootmist ning paigaldamist.