PROFIILI TÜÜP: SP

 

Kui standardprofiilide tugevusest jääb konkreetses situatsioonis väheseks on võimalik ühendada erinevad profiilid, et saavutada projektis vajaminev ringjäikus või mõni muu parameeter. Näiteks võib probleemideta liita PR profiili monoliitseinaga torule või SQ profiilile. PR profiili lisamine siledaseinalisele torule mitte ainult ei tugevda antud toru vaid aitab toru nn ankurdamisel pinnasesse. See omakorda parandab toru vastupidavust pingetele maapinnas.