PROFIILID

 

Krah torude oluliseks eeliseks on nende lihtne kohaldatavus erinevat liiki projektide nõudmistele. Erinevate normide ja standardite järgi tuleb torud projekteerida vastavalt nominaalsele ringjäikuse klassile (SN), nagu SN2 (ainult torudele DN>500), SN4, SN8 või SN16 (vastavalt standardile ISO9969), või vastavalt muudele jäikuse standarditele (DIN16961, ASTM F894, NBR 7373 jne) sõltumata katsetamise meetodist (pideval kiirusel või pideval koormusel).

Lisaks sellele on valmistajatel vastavalt standardi EN 13476-3 paragrahvile 9.1 lubatud valmistada torusid DN/ID > 500 eelpool loetletud SN-klasside vahel. Selle möönduse kasutamiseks peab valmistaja olema võimeline antud lahendust tõestama staatiliste arvutuste abil. Krah torudega suudame iga projekti jaoks pakkuda just sellise jäikusega toru nagu konkreetne projekt seda nõuab.

Arvestades iga konkreetse projekti spetsifikatsioone on Krah torude staatilise arvutuse teostamine ainult kasuks. 99% juhtudel on projekteeritud torud üledimensioneeritud ning arvutuste abil on võimalik tõestada, et väiksema jäikuse kuid õige profi iliga toru on tegelikult piisav ning samal ajal odavam ja kiiremini paigaldatav. Lisaks on torude tegelik kvaliteet eelkõige seotud õige seinapaksuse, toormaterjali kvaliteedi ja töökindla ühendustehnoloogiaga – kuid mitte jäikusega.