POOGNAD

 

Põlved valmistatakse ja segmenteeritakse erinevate nurkadega, raadiust ja toru läbimõõtu on võimalik valida üksteisest sõltumatult.

 
α Segmentide arv
15° 2
30° 2
45° 3
60° 3
75° 4
90° 4

Tabelis on toodud standardi DIN 16961 järgi standardsete poognate nurgad. Muud lahendused vastavalt kokkuleppele kliendiga.