PÕKK-KEEVITUS

 

Torud ja/või liited ühendatakse põkk-keevituspingi abil. Sellist ühendust soovitame ainult torudele ja liidetele, mille seinapaksus ei ületa 150 mm ning läbimõõt jääb vahemikku DN/ID 300 mm kuni DN/ID 2500 mm.
 
Selle ühendustehnoloogia kasutamisel peab põkkkeevitus olema tehtud vastavalt Saksa standardi DVS 2207 1-le osale.