LIITED

 

Krah tarnib lisaks erineva läbimõõduga ja jäikusega torudele ka toruliitmikke, kontrollkaevusid ning muid komponente homogeensete ja vastupidavate torusüsteemide koostamiseks.
 
Peamiselt valmistatakse toruliitmikud WV- või SQ-tüüpi torudest. Üldiselt on toruliitmikud valmistatud vastavalt nõutud jäikusele ning arvestades keevitamise faktoreid. Kõik toruliitmikud sobivad kõikide torudega ning neid on võimalik ühendada kõikide ühendusmeetodite abil.
 
Kõik toruotste mõõdud vastavad standardi EN 14376 nõudmistele, näiteks minimaalsed pikkused ja jäikused. Muhvliite standardne pikkus (Ls) on 140 mm ning muhvliite vastuse standardne pikkus (Lm) on 140 mm.