KUMMITIHENDÜHENDUS

 

  1. Kaks kummitihendit ühenduse kohta.
  2. Paigalda tihendid alloleval joonisel näidatud kujul.
  3. Et lihtsustada paigaldust, oleks hea kui üks ühendatavatest torudest oleks osaliselt tagasitäidetud, see tagab vajaliku toe torude ühendamisel ning aitab vältida torustiku lainetamist.
  4. Märgi muhvivastusele veekindla markeriga muhvi siseneva osa pikkus (vähemalt 125 mm).
  5. Kata muhv ning muhvivastus ROHKE liugainega.
  6. Muhvivastus ning muhv on vaja hoida puhtana nii liugaine määrimisel, kui ka torude ühendamisel.
  7. Ühenda torud kuni märgitud jooneni muhvivastusel.
  8. Ühendamisel on vaja mehaanilist abi. Kui toru ühendatakse lükkamise teel, siis tuleb kasutada sobivat survejagajat (Nt. puidust plaat) , et vältida muhvi kahjustamist.
  9. Väldi toruotste lohistamist.
  10. Krah kummitihendiühendusega torud on kasutamiseks sirgetel torustikel, juhul kui on projektis ette nähtud kääne, siis peab kasutama torupoognat.