KANALISATSIOONIKAEVUD

 

Kasutatakse kanalisatsioonitorustike kontrollimisel ja hooldamisel. Kaevud valmistatakse voolurenniga, et tagada reovee ühtlane voolamine. Soovitatav voolurenni suurus on 1/3 - ½ peatrassi torustiku läbimõõdust. See tähendab, et vähemalt kolmandiku toru läbimõõdu ulatuses on kaevu põhjas renn, tagamaks reovee parema äravoolu.
 
NB! Võimalusel vältida voolurennis täisnurksete pöörangute kasutamist. Ära hoidmaks täisnurkset pöörangut, soovitame kasutada sobiva läbimõõduga kaevu korpust, kuhu on võimalik ehitada lauge voolurenn.