KAEVUD

 

Krah Pipes valmistab kaeve vastavalt projekteerija poolt ette antud tingimustele. Kaevud valmistatakse polüeteenist ning need vastavad kõikidele rahvusvahelistele normidele ja standarditele. Kasutatav materjal on oma omadustelt keskkonnasõbralik ja vastupidav ning seetõttu parim torustike, kaevude ning mahutite tootmiseks.
 
Krah tootevalikus on laias ulatuses kaeve vee- ja kanalisatsioonitrassidele, millele paigaldatakse vastavalt soovile kas malmist või plastist luuk. Luugid võivad olla kaevuga ühendatud kas jäigalt või liikumist võimaldava teleskooptoru abil. Meie luugivalikus on umb- ning restkaanega nii ümaraid kui ka kandilisi luuke.
 
Kaevu läbimõõt sõltub otstarbest, üldjuhul saavad määravaks ühendusotste läbimõõdud ja asetus teineteise suhtes. Kindlasti peab arvestama ka kanalisatsiooni puhastamiseks kasutatavate seadmete suurust.
 
Enamlevinud kaevude läbimõõdud korpus/teleskoop:
OD200/OD160 mm
OD400/OD315 mm
OD560/OD500 mm
ID800/OD500 mm
ID1000/OD630 mm
 
Võimaldamaks paremat inspekteerimist on kaevud läbimõõduga 800 mm – 3000 mm kollase sisepinnaga.
 
Torustikele alates DN/ID800 mm soovitame võimalusel (pöörangukaevud, läbivoolukaevud) kasutada ökonoomsemaid sadulkaeve.