INDIVIDUAALNE LÄHENEMINE


Iga projekt on unikaalne ning selleks, et saavutada kliendi jaoks kindlat, töötavat kuid alati optimaalset lahendust, on oluline arvestada kõiki projekti iseärasusi. Paindlik Krah’i tehnoloogia võimaldab kujundada ja toota iga toru täpselt sellise nagu konkreetne projekt või projekti lõik või üksikosa seda nõuab. Sellega on tagatud optimaalsed lahendused nii igas projektilõigus kui ka kogu projekti ulatuses. See omakorda tähendab kliendi jaoks minimaalset kulu kasutatavatele materjalidele ning ka ajale. 
 
Kasutades arvutuste alusena Euroopa Liidu maades laialdaselt kasutatavat standardit ATV-DVWK-A 127E „Drenaaži- ja kanalisatsioonisüsteemide staatilised arvutused“ (Static Calculation of Drains and Sewers) on garanteeritud meie poolt pakutavate lahenduste vastupidavus ning vastavus kõikidele nõuetele.
 
Parameetrid, mis oluliselt mõjutavad nii trassitorudele kui ka mahutite, pumplate jms korpustele vajalikku tugevust, on alljärgnevad:
 
     - gabariidid
     - paigaldussügavus
     - pinnasetüüp
     - pinnasevee tase
     - liikluskoormus
     - tagasitäite tüüp ja kvaliteet
     - läbiviikude arv ja tüüp
 
Täites meie kodulehel asuva tooteankeedi, annate meile piisavalt infot arvutada läbi Teie projekt ning teha hinnapakkumine. Kõikide meie hinnapakkumistega saate kaasa arvutused, mis näitavad väljapakutud lahenduse vastavust standarditele ning konkreetsetele tingimustele, mis Teie olete ette seadnud.