EVS-EN 9969:2008

 

EVS-EN ISO 9969 Termoplasttorud. Ringjäikuse määramine (Thermoplastics pipes – determination of ringstiffness)

 
Euroopa standard, mis määratleb ringikujulise ristlõikega termoplastidest torude ringjäikuse mõõtmise metoodika. Mõõtmise metoodika erineb kardinaalselt metoodikast, mille kirjutab ette standard DIN 16961.
 
Standardi ISO 9969 järgi määratakse ringjäikus mõõtes katsetükile (standardiga ette nähtud pikkusega toru katsetuste läbiviimiseks) mõjuvat jõudu ja selle tulemusel toru diameetri vähenemist. Katsetükk paigutatakse horisontaalsete plaatide, mis lähenevad teineteisele konstantse kiirusega, vahele. Kusjuures plaatide liikumise kiirus sõltub katsetüki diameetrist.
 
Jõud, mida on vaja, et katsetüki sisediameeter kogu katsetüki ulatuses väheneks 3%, on ringjäikuse arvutamise funktsiooni aluseks.
 
Ringjäikuse arvutamiseks korratakse katset kolme samast katsetükist lõigatud osaga ning lõpptulemuseks on kolme katse keskmine tulemus.