EVS-EN 13476:2007

 

EVS-EN 13476 Plastic piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage – Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE)

Part 1: General requirements and performance characteristics

Part 2: Specifications for pipes and fittings with smooth internal and external surface and the system, Type A

Part 3: Specifications for pipes, fittings and the system, Type B

 
Standardi käsitlusalaks on struktuurse seinaga torud, toruliited ning torustikud, mis on valmistatud materjalidest PVC-U, PP või PE ning mõeldud kasutamiseks maaaluste survevabade süsteemide või nende osadena. Standardi ametlik käsitlusala on kuni DN 1200. Standardi esimene osa sätestab peamised nõuded ning kasutusomadused struktuursetele torudele.
 
Standardi teine osa keskendub nn A-tüüpi torudele, toruliitmikele ja torusüsteemidele, mida iseloomustab toru sile sise- ja välispind ning struktuurne sein. See osa käsitleb kasutatavate materjalide spetsifikatsioone, materjali taaskasutust, valmistoodangu mõõtusid, lubatud kõrvalekaldeid etteantud mõõtudest, erinevaid nõutud ja lubatud testimismetoodikaid ning toodangu kvaliteedi tagamiseks olulisi nõutud testitulemusi.
 
Standardi kolmas osa keskendub sarnasele temaatikale nagu ka standardi teine osa, kuid käsitlusalaks on nn B-tüüpi torud, toruliitmikud ja torusüsteemid, mida iseloomustab toru sile sisepind ning struktuurne välispind.