DVS 2207

 

DVS 2207 Welding of Thermoplastics

Part 1: Welding of Thermoplastics: Heated tool welding of pipes, pipeline components and sheets made from PE-HD

Part 3: Hot gas welding of thermoplastics: Sheets and pipes

Part 4: Welding of Thermoplastics: Extrusion Welding Panels and Pipes

Part 5: Welding of Thermoplastics: Welding of PE Casing Pipes, Tubes and Tubular Components

Part 11: Welding of Thermoplastics: Heated tool welding of pipes, pipeline components and sheets out of PP

Part 15: Welding of Thermoplastics: Heated tool welding of pipes, pipeline components and sheets out of PVDF

 
Standardi esimene osa käsitleb PE-HD plaatide omavahelist ühendamist ning torude ja toruliitmike omavahelist ühendamist kuumutuselemendiga põkkkeevituse ning muhvkeevituse abil. Samuti on standardi käsitlusalas PE-HD torude ja toruliitmike ühendamine elektrikeevismeetodil. Standard sätestab korra materjalide ettevalmistamiseks keevitusprotseduuri läbiviimiseks, keevitusprotseduuri läbiviimise reeglid ning samuti aktsepteeritavad keevisõmbluste testimismeetodid.
 
Standardi kolmas osa on pühendatud nn föönkeevitusele, kus keevitusprintsiibiks on materjali eelsoojendus kuuma gaasiga (enamasti õhk) ning ühe või mitmekordse keevisõmbluse tegemine keevistraadi abil.
 
Standardi neljas osa kirjeldab torustike ja plaatide ühendamist ekstruuderkeevituse abil. Sarnaselt föönkeevitusele eelsoojendatakse ka siin keevitatav materjal valdavalt kuuma õhuga ning keevisühendus saavutatakse plastimassi kandmisega otse keevissoodne. Plastimass kantakse keevissoonde ekstruuderi abil ning plastimassi toorainena kasutatakse keevistraati või plastgraanuleid.
 
Standardi viies osa käsitleb kõiki võimalikke plastikeevitusviise, mida on võimalik rakendada polüeteenist kaitsetorude kasutamisel. Siia alla kuuluvad muuhulgas kaitsetorustikud, toruliitmikud, eraldiseisvad keevismuhvid jne.
 
Standardi üheteistkümnendas osas vaadeldakse PP (sh PP-H, PP-B ja PP-R) plaatide omavahelist ühendamist ning torude ja toruliitmike omavahelist ühendamist kuumutuselemendiga põkkkeevituse ning muhvkeevituse abil. Samuti on standardi käsitlusalas PP torude ja toruliitmike ühendamine elektrikeevismeetodil. Standard sätestab korra materjalide ettevalmistamiseks keevitusprotseduuri läbiviimiseks, keevitusprotseduuri läbiviimise reeglid ning samuti aktsepteeritavad keevisõmbluste testimismeetodid.
 
Standardi viieteistkümnes osa on pühendatud PVDF plaatide omavahelisele ühendamisele ning torude ja toruliitmike omavahelisele ühendamisele kuumutuselemendiga põkkkeevituse ning muhvkeevituse abil. Standard sätestab korra materjalide ettevalmistamiseks keevitusprotseduuri läbiviimiseks, keevitusprotseduuri läbiviimise reeglid ning samuti aktsepteeritavad keevisõmbluste testimismeetodid.