DIN 8075

 

DIN 8075 High-density polyethylene (HDPE) pipes: General quality requirements – Testing

 
Standardit rakendatakse õmblusteta siledaseinaliste HD-PE torude korral. Standard käsitleb eelpoolt mainitud torude testimismeetodeid ning markeerimist.